נוסחת האאוטסורסינג המלאה
.

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.